Amaç ve Kapsam

Türk Klinik ve Kardiyovasküler Perfüzyon Dergisi, hakem değerlendirmeli, İngilizce/Türkçe ve açık erişim olarak yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bilimsel bir dergi olup, perfüzyon alanında bilgi birikiminin uluslararası bilimsel platformda yayılabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla yapılmış orijinal klinik ve deneysel çalışmalar ve ilginç olgu sunumları ile konusunda uzman yazarların yaptığı literatür derlemeleri yayın için değerlendirmeye alınır.

Dergi, Galenos Yayınevi tarafından çıkarılmaktadır.

Türk Klinik ve Kardiyovasküler Perfüzyon Dergisi İngilizce ve Türkçe yayın yapmaktadır.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve “Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulamalar İlkeleri” ile uyum içindedir.

Türk Klinik ve Kardiyovasküler Perfüzyon Dergisi EBSCO ve Gale’de indekslenmektedir.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi, araştırmaları kamuya ücretsiz olarak sunmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.

Yazarlar ve telif hakkı sahipleri, Türk Klinik ve Kardiyovasküler Perfüzyon Dergisi’nde yayınlanan makaleler için tüm kullanıcılara ücretsiz olarak erişim sağlar. Makaleler kaynak gösterilmek şartıyla kullanıma açıktır.

Açık Erişim Politikası, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) kurallarına dayanmaktadır. “Açık erişim” ile, onun ücretsiz erişilebilirliğini kastedilmektedir. Herhangi bir kullanıcının bu makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine, indeksleme için taramasına, yazılıma veri olarak iletmesine veya başka herhangi bir yasal amaç için internetin kendisine erişim elde etmekten ayrılamaz olanlar dışında finansal, yasal veya teknik engeller olmadan kullanmasına izin verir. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama ve bu alandaki telif hakkının tek rolü, yazarlara çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol ve uygun şekilde tanınma ve alıntılanma hakkı vermek olmalıdır.

Gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Creative Commons

Creative Commons lisansı, telif hakkıyla korunan çalışmaların veya çalışmaların ücretsiz dağıtımını sağlayan bir kamu telif hakkı lisansıdır. Yazarlar, çalışmalarını kullanma, paylaşma veya değiştirme hakkını üçüncü şahıslara devretmek için CC lisansını kullanır. Telif Hakkı Anlaşma Formu'nu imzalayarak, yazarlar çalışmalarının telif hakkını korur ve eğer Türk Klinik ve Kardiyovasküler Perfüzyon Dergisi tarafından yayınlanmaya uygun bulunursa, makale Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı altında yayınlanacaktır. Bu dergi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanmıştır ve bu, üçüncü tarafların bu bilgileri orijinal çalışmaya uygun şekilde referans vererek paylaşmasına ve uyarlamasına ticari olmayan amaçlar için izin verir.

Reklam Politikası

Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri ile iletişime geçmelidir. Reklam görselleri sadece Genel Yayın Yönetmeni’nin onayı ile yayınlanır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dergide yayınlanan tüm görüşler, makalelerin yazarlarına aittir.

Yayınevi Yazışma Adresi

Galenos Yayınevi
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093 Fındıkzade-İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler